(011) 4814-4916 / (011) 4814-4915 / (011) 4815-4649     •     sad@sad.org.ar

Sección NECH (Noreste de Chubut)

Diana Rubio  
Presidente

María Rosario Peralta  
Secretaria

Jimena Lorenzo 
Tesorera

Diana Rubio 
Presidente

Nadia Cañadas  
Vocal

Ana Lía Tarabuso 
Vocal

Diana Rubio  
Presidente

María Rosario Peralta  
Secretaria

Jimena Lorenzo 
Tesorera

Diana Rubio 
Presidente

Nadia Cañadas  
Vocal

Ana Lía Tarabuso 
Vocal

X